Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đức Minh được thành lập năm 2008 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0900 301 151 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT Tỉnh Hưng Yên cấp đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 04 năm 2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 24/8/2016.  

Địa chỉ doanh nghiệp: Tại xã Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng yên;  Điện thoại: 02213.981.888/889; Fax: 02213.988.108; Gmail: ducminhct.hy@gmail.com  

Công ty đã có hơn 17 năm kinh nghiệm SX-KD TACN và đã xây dựng, duy trì thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng  được trên 8 năm; ký kết với cơ quan chức năng, có đủ điều kiện để đánh giá, cấp chứng nhận hợp quy và đánh giá giám sát hàng năm để duy trì hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy về điều kiện SX-KD TACN, Chất lượng TACN. Vì vậy, việc đảm bảo các yêu cầu về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở SX TACN cũng như việc kiểm soát sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn công bố áp dụng đã được đơn vị duy trì thường xuyên, liên tục và trở thành nề nếp.

Công ty Cổ phần Đức Minh
Số ĐKKD 0900301151
SĐT: 02213.981.888/889   Fax: 02213.988.108

Website được xây dựng bởi Mần Mò Web