Hỗn hợp cho gà trắng từ 15 - 32 ngày

Hỗn hợp cho gà trắng từ 15 - 32 ngày

Nhà sản xuất: Big - B

Mã hàng: B651

Công ty Cổ phần Đức Minh
Số ĐKKD 0900301151
SĐT: 02213.981.888/889   Fax: 02213.988.108

Website được xây dựng bởi Mần Mò Web