Hỗn hợp dạng viên cao cấp cho heo siêu nạc 35kg - Xuất chuồng

Hỗn hợp dạng viên cao cấp cho heo siêu nạc 35kg - Xuất chuồng

Tên thương hiệu: Big - B

Mã hàng: LS.1105

Chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm

Số TT

Tên chỉ tiêu chất lượng

Đơn vị tính

Mức chất lượng

1

Độ ẩm(max)

%

14

2

Năng lượng trao đổi(min)

Kcal/kg

3015

3

Protein thô(min)

%

16,5

4

Xơ thô(max)

%

6.0

5

Canxi (min-max)

%

0.6 – 1.5

6

Phot pho tổng số(min-max)

%

0.5 - 1.2

7

Khoáng tổng số (max)

%

12,0

8

Lysine tổng số (min)

%

0.9

9

Methionine+Cystine tổng số (min)

%

0.60

10

Threonin tổng số (min)

%

0.55

11

Cát sạn(max)

%

1.5

12 Kháng sinh - Dược liệu (min-max) mg/kg

Không có

Hạn sử dụng: 60 ngày kể từ ngày sản xuất.

 

Công ty Cổ phần Đức Minh
Số ĐKKD 0900301151
SĐT: 02213.981.888/889   Fax: 02213.988.108

Website được xây dựng bởi Mần Mò Web