Hỗn hợp viên cao cấp cho ngan, vịt đẻ siêu trứng

Hỗn hợp viên cao cấp cho ngan, vịt đẻ siêu trứng

Tên thương hiệu: Big - B

Mã hàng: V19

Chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm

Số TT

Tên chỉ tiêu chất lượng

Đơn vị tính

Mức chất lượng

Phương pháp thử

1

Độ ẩm(max)

%

14

TCVN 4326:2001

2

Năng lượng trao đổi(min)

Kcal/kg

2815

TCVN 8762:2011

3

Protein thô(min)

%

20

TCVN 4328:2007

4

Xơ thô(max)

%

7.0

TCVN 4329:2007

5

Canxi (min-max)

%

2.0 - 4.5

TCVN 1526-1:2007

6

Phot pho tổng số(min-max)

%

0.5-1.2

TCVN 1525:2001

7

Khoáng tổng số (max)

%

20

TCVN 1537 : 2007

8

Lysine tổng số (min)

%

0.97

AOAC (994.12)

9

Methionine+Cystine tổng số (min)

%

0.7

AOAC (994.12)

10

Threonine tổng số (min)

%

0.72

AOAC (994.12)

11

Cát sạn(max)

%

1.5

ISO 5985

12

Kháng sinh - Dược liệu (min – max)

mg/kg

Không có

Hạn sử dụng: 60 ngày kể từ ngày sản xuất.

Công ty Cổ phần Đức Minh
Số ĐKKD 0900301151
SĐT: 02213.981.888/889   Fax: 02213.988.108

Website được xây dựng bởi Mần Mò Web