Quy trình kiểm soát chất lượng

Về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
Nguyên liệu nhập cho sản xuất đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, không chứa mầm bệnh và các chất độc hại quá ngưỡng quy định.
Không sử dụng chất cấm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Duy trì thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát khối lượng, chủng loại nguyên liệu đưa vào sản xuất theo đúng công thức kỹ thuật. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tránh gây nhiễm chéo.

Việc kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi tại cơ sở:

- Tần suất phân tích nguyên liệu:
Các nguyên liệu sau khi được đưa về vị trí chờ kiểm tra sẽ được nhân viên KCS nguyên liệu lấy mẫu đại diện cho lô hàng sau đó đưa đi đánh giá chất lượng ban đầu, đánh giá chất lượng cảm quan. Sau khi được nhập vào kho sẽ lấy lại mẫu và gửi tới các phòng phân tích bên ngoài.

- Tần xuất phân tích thành phẩm:
Thành phẩm được gửi đi phân tích cơ bản theo kế hoạch kiểm tra. Hoặc gửi đi phân tích khi có sự thay đổi công thức mới. Tần xuất phân tích bình quân: ....mẫu/tháng.

- Các chỉ tiêu kiểm tra tại phòng phân tích của cơ sở:
* Các chỉ tiêu cảm quan: màu sắc, mùi vị, độ đồng đều, côn trùng, tạp chất lẫn, rời, không vón cục, đóng bánh...
* Các chỉ tiêu thử nghiệm đơn giản về: Độ ẩm, trọng lượng riêng, tỷ lệ nguyên liệu không đạt yêu cầu so với khối lượng mẫu.

- Các chỉ tiêu kiểm tra tại phòng phân tích bên ngoài:
Các chỉ tiêu kiểm tra, phân tích bao gồm các chỉ tiêu về dinh dưỡng và chỉ tiêu an toàn.

Công ty Cổ phần Đức Minh
Số ĐKKD 0900301151
SĐT: 02213.981.888/889   Fax: 02213.988.108

Website được xây dựng bởi Mần Mò Web