Sản phẩm

Chúng tôi nghiên cứu từng giai đoạn phát triển của vật nuôi để tìm ra những sản phẩm phù hợp, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, giúp vật nuôi tăng trưởng, phát triển đạt năng suất cao nhất.

Công ty Cổ phần Đức Minh
Số ĐKKD 0900301151
SĐT: 02213.981.888/889   Fax: 02213.988.108

Website được xây dựng bởi Mần Mò Web