Văn hóa doanh nghiệp

Chúng tôi liên tục phát huy tiềm năng của mình, cố gắng mang lại những sản phẩm và dịch vụ vượt qua cả sự mong đợi. Chúng tôi mang đến các sản phẩm đa dạng, phù hợp với từng tình hình riêng của các giai đoạn và các giống chăn nuôi. Và điều này giúp nâng cao năng suất một cách tối đa.

Công ty Cổ phần Đức Minh
Số ĐKKD 0900301151
SĐT: 02213.981.888/889   Fax: 02213.988.108

Website được xây dựng bởi Mần Mò Web